Αρχική » Τελευταία Νέα » ΑΙΜΑΤΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Για τους αθλητές της αγωνιστικής και προαγωνιστικής κατηγορίας θα ήταν χρήσιμη
η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου για τον αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης.
Προτιμήστε τις πρώτες ημέρες της εβδομάδος για την αιμοληψία.
Ο έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 3 η εβδομάδα του Οκτώβρη 2021.

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, SGPT, CPK

Ο ΙΑΤΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ