Αρχική » Τελευταία Νέα » ΑΙΜΑΤΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Για τους αθλητές και τις αθλήτριες Κλασικής & Τεχνικής κολύμβησης των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου για τον αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης.

Η κατάλληλη ημερομηνία για την εξέταση θα ήταν 1 έως 10 Οκτωβρίου 2020

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, CPK

Ο ΙΑΤΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ