Αρχική » Τελευταία Νέα » ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 25-29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 25-29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών είναι η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικού εγγράφου από τον γονέα. Παρακαλούνται οι γονείς των αθλητών που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα να περάσουν από την Γραμματεία για την συμπλήρωσή του μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις οδηγίες που ανακοίνωσε η Κ.Ο.Ε. καθώς και το σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. Καλή επιτυχία !!


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Η είσοδος θα γίνεται από το (Α1) και οι κολυμβητές ανάλογα με τα group προθέρμανσης κατ αγώνισμα, κατευθύνονται στο κολυμβητήριο που τους έχει ανακοινωθεί για την προθέρμανσή τους.
Πριν την έναρξη των αγώνων τα προθερμαντήρια είναι το (Α2) και το (Α3). Με την έναρξη των αγώνων προθέρμανση γίνεται μόνο στο (Α3), σύμφωνα με το πρόγραμμα των group αγωνισμάτων.
Η πρώτη κλήση του κάθε αγωνίσματος γίνεται στο (Α5), και μετά οι αθλητές οδηγούνται στον χώρο της 2ης κλήσης στην υπόγεια διάβαση (Α6) σε σειρές.
Οι εκκινήσεις γίνονται για όλα τα αγωνίσματα από το (Α7) και οι κολυμβητές φτάνοντας στην εκκίνηση θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα ατομικά τους είδη.
Ο τερματισμός των αγωνισμάτων 50μ γίνεται στο (Α8). Μετά τον τερματισμό, κάθε κολυμβητής υποχρεωτικά οδηγείται προς την έξοδο (Α10), παίρνοντας μαζί τα ατομικά του είδη και μπορεί αν θέλει να χρησιμοποιήσει τα αποδυτήρια (Α14).
Οι προπονητές των κολυμβητών της σειράς μόνο που αγωνίζονται, θα βρίσκονται στον χώρο (Α11).
Οι προπονητές κινούνται μεταξύ των κολυμβητηρίων –αγώνων και προθέρμανσης αποκλειστικά από την θέση (Α12).
Οι κολυμβητές που είναι σε αναμονή αγωνίσματος η προθέρμανσης, παραμένουν στους χώρους(Α4).


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΕΣ

Η είσοδος θα γίνεται από το (Κ4),και οι κολυμβήτριες ανάλογα με τα group προθέρμανσης κατ αγώνισμα, κατευθύνονται στο κολυμβητήριο που τους έχει ανακοινωθεί.
Πριν την έναρξη των αγώνων τα προθερμαντήρια είναι το (Κ8) το (Κ6) και το (Κ2). Για το κολυμβητήριο (Κ2) η είσοδος γίνεται από το (Κ1), και οι κολυμβήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια (Κ3). Για το κολυμβητήριο (Κ6), οι κολυμβήτριες ακολουθούν το διάδρομο (Κ5). Προθέρμανση γίνεται μόνο στα (Κ2) και (Κ6) σύμφωνα με το πρόγραμμα των group αγωνισμάτων μετά την έναρξη των αγώνων.
Η κλήση του κάθε αγωνίσματος γίνεται στο (Κ10), οι κολυμβήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια (Κ11).
Οι εκκινήσεις γίνονται για όλα τα αγωνίσματα από την πλευρά εκκινήσεων προς το καταδυτήριο (Κ13), και οι κολυμβήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα ατομικά τους είδη.
Μετά τον τερματισμό κάθε κολυμβήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου (Κ13) και στην συνέχεια υποχρεωτικά οδηγείται προς την έξοδο. (Κ12).
Οι κολυμβήτριες που είναι σε αναμονή αγωνίσματος ή προθέρμανσης, παραμένουν στον χώρο (Κ9),καθώς και οι προπονητές τους.