Αρχική » Τελευταία Νέα » ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Προληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος αγωνιστικής -προαγωνιστικής κατηγορίας

Η προσπάθεια που γίνεται από τους αθλητές για την επανένταξη τους στην
απαιτητική αθλητική και μαθητική τους καθημερινότητα μετά από 3 χρόνια
αστάθειας, απαιτεί ευρωστία, και σωστή διαχείριση της αποκατάστασης
(ενυδάτωση, διατροφή, σταθερότητα στον ύπνο κτλ).
Ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου για τον
αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης.
Προτιμήστε τις πρώτες ημέρες της εβδομάδος για την αιμοληψία.
Ο έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 3 η εβδομάδα του Οκτώβρη
2022.

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, SGPT, CPK, τροπονίνη Ι

Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ