Αρχική » Τελευταία Νέα » Επαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος

Επαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος

Για τους αθλητές της αγωνιστικής και προαγωνιστικής κατηγορίας θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου έως 10 Απριλίου 2019 για τον αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης

 

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, CPK

 

 Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ