Αρχική » Τελευταία Νέα » Επαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος προαγωνιστικής – αγωνιστικής

Επαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος προαγωνιστικής – αγωνιστικής

Για τους αθλητές της αγωνιστικής και προαγωνιστικής κατηγορίας θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου εντός Μαρτίου 2018 για τον αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης

 

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, CPK