Αρχική » Τελευταία Νέα » Έπαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος προαγωνιστικής – αγωνιστικής

Έπαναληπτικός αιματοβιοχημικός έλεγχος προαγωνιστικής – αγωνιστικής

Για τους αθλητές της αγωνιστικής και προαγωνιστικής κατηγορίας θα ήταν χρήσιμη η διενέργεια του κάτωθι ελέγχου για τον αποκλεισμό σιδηροπενίας ή κόπωσης έως τις 28/03/2016.

 

Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, LDH, Fe ορού φερριτίνη, SGOT, κορτιζόλη, CPK