Αρχική » Τελευταία Νέα » ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Πέμπτη 9/3 – 16:30 – 19:00

18:20 Ομιλία προς όλους τους γονείς και αθλητές για την πρόληψη της υγείας στον αγωνιστικό αθλητισμό

Σάββατο 11/3

8:00 – 11:00 Χαρτογράφηση σωματικής σύνθεσης για αγωνιστική κολύμβηση

Παρασκευή 17/3  – 16:30 – 19:00

Πέμπτη 23/3

17:00 λιπομέτρηση τεχνικής

18:30 λιπομέτρηση αγωνιστικής

19:15 λιπομέτρηση προαγωνιστικής

Τετάρτη 29/3  – 16:00 – 19:00

 

Ο ιατρός της ομάδας Αντωνακάκης Δημήτρης